Rinat GULYAEV, Azamat SULTONOV, Ravil YUNUSOV, Damir RAFIKOV, Kamila GULYAEVA, Oybek KIMSANBAEV and Bakhtiyor KAKHKHOROV (2023) “RESULTS OF AUTOMATIC COTTON CROPS MAPPING USING REMOTE SENSING DATA AND A PLANT GROWTH SIMULATION MODEL”, AgroLife Scientific Journal , 12(2), pp. 81–86. doi: 10.17930/AGL2023211.