Rinat GULYAEV, Azamat SULTONOV, Ravil YUNUSOV, Damir RAFIKOV, Kamila GULYAEVA, Oybek KIMSANBAEV, and Bakhtiyor KAKHKHOROV. “RESULTS OF AUTOMATIC COTTON CROPS MAPPING USING REMOTE SENSING DATA AND A PLANT GROWTH SIMULATION MODEL”. AgroLife Scientific Journal, vol. 12, no. 2, Dec. 2023, pp. 81-86, doi:10.17930/AGL2023211.